Misterium Męki Pańskiej, Cytadela, Poznań

Firma Quadriga montuje rusztowania na wydarzeniu Misterium Męki Pańskiej, Cytadela, Poznań

Corocznie uczestniczymy w największym widowisku plenerowym na świecie – firma QUADRIGA Rusztowania przygotowywała inscenizację z blisko tysiącosobowym zespołem aktorów, chórzystów, orkiestrą symfoniczną, harcerzy i wieloma innymi osobami wchodzącymi w skład ekipy realizacyjnej.

Firma Quadriga montuje rusztowania na wydarzeniu Misterium Męki Pańskiej, Cytadela, Poznań

Firma Quadriga montuje rusztowania na wydarzeniu Misterium Męki Pańskiej, Cytadela, Poznań