Komenda Policji, ul. Marcinkowskiego, Poznań

quadriga.pl-policja-marcinkowskiego-rusztowania-komenda-poznan.jpg

W ramach realizacji inwestycji zostanie gruntownie zmodernizowany budynek Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto. Firma QUADRIGA Rusztowania z przyjemnością uczestniczy w projektach, które nadają blask naszemu miastu POZNAŃ.

Budynek ten powstał w latach 1882-1885. Początkowo była to siedziba Głównego Urzędu Celnego. Od roku 2008 komisariat jest zabytkiem wpisanym do rejestru i podlega ochronie. Po ukończeniu prac modernizacyjnych, gdzie początkowo zmontowanych zostało ok. 1000m2 rusztowań, Komenda Policji będzie mogła dalej spełniać swoje funkcje, a jednocześnie cieszyć oko turystów.

quadriga.pl-komisariat-stare-miasto-rusztowania.jpg

uadriga.pl-komisariat-stare-miasto-rusztowania.jpg

quadriga.pl-komenda-policja-zabytek-poznan.jpg